Національний конгрес «Актуальні питання перинатальної неврології»

Національний конгрес «Актуальні питання перинатальної неврології»

23-24 листопада 2017 року у м. Києві відбувся І Національний конгрес «Актуальні питання перинатальної неврології» з участю членів Европейської асоціації дитячих неврологів (EPNS).

Співорганізатори конференції: Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, Асоціація дитячих неврологів України, Асоціація неонатологів України, Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

      Перинатальні ураження нервової системи у дітей традиційно залишаються в центрі уваги наукової та практичної педіатрії,  що обумовлено місцем даної патології в структурі захворюваності та інвалідності.  За останні десятиріччя відмічається стійка тенденція до зменшення неонатальної смертності, натомість показники дитячої інвалідності в Україні залишаються незмінними.

I Національний конгрес «Актуальні питання перинатальної неврології» був організований вперше в нашій країні для відповідь на питання, що виникли в даній галузі.  В роботі конгресу прийняло участь майже 450 фахівців  зі спеціальностей «дитяча неврологія», «неонатологія», «педіатрія» та ін. з різних регіонів України.

В рамках Конгресу були висвітлені питання проблем та перспектив перинатальної неврології, сучасної діагностики та профілактики неврологічних захворювань в перинатальний період та ранньому дитячому віці. Були представлені доповіді провідних фахівців з питань дитячої неврології, майже, з усіх регіонів України. Після кожної доповіді відбувалась  жвава дискусія з обговоренням запропонованої теми.

Багато уваги було приділено  доповідям провідні спікери EPNS (Європейська спілка дитячих неврологів) проф. Р. Преслер (Велика Британія), яка виступила з доповіддю «Дозрівання мозку та семіологія судом. Неонатальні судоми», проф. Б. Плєко (Австрія) розкрила питання  «Діагностики і лікування нейрометаболічних захворювань» та проф.  Ж. Дудінк (Нідерланди) провів майстер-клас «Діагностика та лікування неонатальнго інсульту».  

Завідуючий кафедрою дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика Мартинюк В.Ю. зупинився на питаннях розвитку профілактичних заходів, які направлені на попередження формування інвалідності у дітей. Доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика  Панасюк Л.О. надала сучасні критерії в питаннях діагностики та лікування уражень нервової системи у дітей в перинатальний період. Доцент дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика Свистільник В.О. представила сучасні дані про нейрональні цероїдні ліпофусцинози у дітей.

Бурхливу реакцію та підтримку викликав виступ народного депутата України І.В. Сисоєнко, яка підкреслила важливу роль дитячих неврологів у збереженні здоров'я дітей України, відзначила зусилля які були докладені для збереження дитячої неврології як спеціальності, та запевнила присутніх у своїй цльковитій підтримці та прагненні до реалізації ініціатив на тлі профлактики дитячої інвалідності.

РЕЗОЛЮЦІЯ

I Національного конгресу

«Актуальні питання перинатальної неврології»

(23-24 листопада 2017 року, м. Київ)

Враховуючи актуальність та не вирішеність проблем  профілактики інвалідізації пов’язаної  з патологією нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку  вважаючи необхідним збереження і розвиток профілактичних принципів охорони здоров’я дитячого населення конгрес приймає наступну резолюцію:

  1. Враховуючи накопичений вітчизняними фахівцями багаторічний досвід щодо стратегій діагностики та лікування перинатальних уражень центральної нервової системи у новонароджених, створити ініціативну групу для розробки клінічних настанов та уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги дітям перинатальною патологією;
  2. Звернутися до Державного експертного центру МОЗ України щодо сприяння реєстрації  дитячих форм препаратів для лікування дітей раннього віку з неонатальними судомами та важкими епілептичними енцефалопатіями немовлят, інфантильними спазмами (фенобарбітал для внутрішньовенного введення, вігабатрін);
  3. Створити реєстри дітей з орфанними захворюваннями та вродженими вадами розвитку нервової системи та провести епідеміологічні дослідження з метої оцінки поширеності даних станів серед дитячого населення України.

На основі даних реєстру та епідеміологічних досліджень зробити висновки стосовно якості пренатальної діагностики у різних регіонах, потенційного впливу екологічних факторів на здоров’я плода, структуру захворюваності на вроджені вади ровзитку та орфанні захворювання;

  1. Для успішного розвитку спеціалізованої медичної допомоги дітям з орфанними захворюваннями  нервової системи сприяти впровадженню високотехнологічних методів діагностики та лікування цих захворювань шляхом створення у кожному регіоні спеціалізованих центрів діагностики та лікування даної патології на базах медичних закладів 3-го рівня;
  2. Звернутись до Уряду та МОЗ  України з клопотанням щодо забезпечення кожного перинатального центру в Україні високоякісними магнітно-резонансними томографами для оцінки структур головного мозку та своєчасної діагностики перинатальних уражень нервової системи та впровадження застосування МРТ для пренатальної діагностики вроджених вад розвитку ЦНС;
  3.  Розробити стандарти неврологічної допомоги дітям з розладами аутистичного спектру та їнших порушень нейророзитку з метою своєчасного виявлення та лікування патологічних станів які призводять до їх виникнення (зокрема, епілептичних енцефалопатій, орфанних захворювань та вроджених вад розвитку нервовї системи).

З матеріалами І Національного конгресу «Актуальні питання перинатальної неврології» можна ознайомитися на сайті Асоціації дитячих неврологів України:  https://www.facebook.com/adnua/

Фото з Конгресссу можливо переглянути за посиланнямІнші події