Німецько-Український семінар «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія»

 семінар «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія»

20-21 березня 2017 року у м. Києві відбулася Німецько-Український семінар «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія» в рамках проекту «Україна – Здоров’я дітей», спрямований на удосконалення медичної допомоги дітям та підвищення рівня освітнього компоненту педіатричної служби в Україні.

Співорганізатори конференції: Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Німеччини, Посольство Німеччини в Україні, Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, Асоціація неонатологів України, Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

В рамках конференції були висвітлені питання міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для дітей та підлітків (ICF),  надання реабілітаційної та паліативної допомоги дітям, організації мережі реабілітаційних закладів з максимальним наближенням реабілітаційної допомоги до пацієнта.

Представлена нова класифікація епілепсії та епілептичних припадків (ILAE 2017), сучасні принципи діагностики та лікування епілепсії. Німецькі колеги також представили структуру та принципи організації роботи центрів соціальної педіатрії та раннього втручання, основні функціональні обов’язки соціального педагога в роботі з сім’ями, де виховуються діти з обмеженням життєдіяльності.

У конференції взяли участь спеціалісти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, викладачі ВНЗ профільних кафедр, лікарі педіатри, неонатологи, дитячі неврологи, генетики з усіх регіонів України та м. Києва.РЕЗОЛЮЦІЯ

Німецько-Українського семінару «Резерви зниження інвалідності у дітей з груп ризику. Неонатальні аспекти. Соціальна педіатрія»

(м. Київ, 20-21 жовтня  2017 р.)

Висловлюємо щиру подяку Міністерству охорони здоров’я Німеччини, Національній академії медичних наук України , Міністерству охорони здоров’я України за організацію  семінару а також

німецьким колегам за надану можливість  українським лікарям дознатися  ще більше про кращі практики,які на сьогодні використовуються в Німеччині в сфері реабілітації, неонатології у контексті спостереження за дітьми з груп ризику, за бажання та надану можливість поділитися практичним досвідом використання в роботі реабілітаційних установ міжнародної класифікації функціональності, порушень здоров’я - групи інвалідності дітей/підлітків,  поділитися досвідом в організації центрів сприяння раннього розвитку дітей,  соціально-педіатричних центрів та організацією  паліативної  допомоги дітям.  Все це має велике практичне значення в умовах реформування системи охорони здоров’я, яке на сьогодні відбувається в Україні. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Профілактика неінфекційних хвороб та інвалідності, катамнестичне спостереження, раннє втручання у веденні передчасно народжених дітей та паліативна допомога визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я як підхід, що поліпшує якість життя пацієнтів, членів їх родин, і тим самим суттєво впливає на показники інвалідизації, захворюваності, смертності й профілактику сирітства.

Існуюча на теперішній час медична система нагляду базується лише на вивченні повноти обстеження, регулярності спостереження, втілення комплексу лікувально-оздоровчих заходів і його результатів у дітей-інвалідів, і не орієнтована на виявлення проблем у дітей з групи ризику.

Реалізація Концепції комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності у контексті реформування системи охорони здоров’я в Україні  передбачає  необхідність створення нових організаційних моделей медичних закладів та сімейно-орієнтованих послуг для дітей  з особливими  потребами: розвиток системи катамнестичного спостереження та послуг раннього втручання,центрів комплексної медико- соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності,  метою яких є  створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей з ушкодженням нервової системи , у тому числі передчасно народжених дітей, віком від народження до 3 років, сприяння їх розвитку, збільшення мотивації, навичок та вмінь сім’ї у забезпеченні процесу догляду за розвитком дитини в залежності від його/її індивідуальних і вікових особливостей, формуванні партнерських відносин з родиною, забезпечуючи при цьому необхідну підтримку у соціальній інтеграції сім’ї і дитини.

З метою покращення стану здоров’я передчасно народжених дітей, доношених дітей з ушкодженням нервової системи, підвищення якості життя родин, безпеки надання медичної допомоги новонародженим, забезпечення ефективної роботи перинатальної педіатрії та  удосконалення реабілітаційної допомоги  в Україні й об’єднання медичної і соціальної служб, громадської спільноти, удосконалення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню інвалідизуючої патології у дітей за підтримки Асоціацій неонатологів та дитячих неврологів України  пропонуємо:

  • затвердити і впровадити в Україні сучасну Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров’я (МКФ) та концепції біопсихосоціальної  моделі хвороби;
  • продовжити розробку проектів нормативно-правових актів, програм, планів, стратегій та інших документів з метою  практичної реалізації в Україні  положень Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права  осіб з інвалідністю та інших міжнародних актів з цих питань;
  • організувати виявлення в пологових закладах всіх рівнів надання медичної допомоги дітей групи ризику розвитку інвалідизуючих захворювань для забезпечення  своєчасного застосування  до  дітей груп ризику реабілітаційних заходів та  послуг  раннього втручання, з метою зниження показників інвалідності дітей, попередження раннього сирітства  
  • забезпечити дальший розвиток в Україні мережі реабілітаційних установ комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності  та  послуг  раннього втручання з максимальним їх наближенням до родини;
  • створити в Україні службу катамнестичного спостереження за дітьми з групи ризику, в тому числі передчасно народженими, для виявлення порушень розвитку та своєчасного скеровування до  раннього втручання й реабілітаційних послуг і тим самим покращувати їх соціальну адаптацію;
  • створення в регіонах єдиного реабілітаційного простору та єдиної централізованої бази даних пацієнтів;
  • підтримувати сім’ї та заохочувати їх приймати участь в процесах розвитку дітей, що дозволить зменшити кількість немовлят, від яких відмовились батьки;
  • налагодити взаємодію та наступність у роботі  всіх структурних підрозділів та служб, які проводять спостереження за дітьми до 3 років життя;
  • розробити та впровадити скринінги та шкали розвитку для дітей групи ризику до 3 років життя для забезпечення діяльності служб раннього втручання;
  • сприяти подальшому поширенню філософії педіатрії розвитку;

 • розвивати паліативну допомогу, у тому числі і перинатальну, у відповідності до світових підходів збереження прав дитини;
 • створення належних матеріальних та організаційних вимог для забезпечення всього комплексу реабілітаційних послуг дітям з обмеженням життєдіяльності  та їх родинам;
 • продовжувати міжнародну співпрацю з Федеральним міністерством охорони здоров’я Німеччини в рамках проекту «Україна – Здоров’я дітей»;
 • активно сприяти встановленню контактів та співпраці з іншими міжнародними установами й організаціями в сфері катамнестичного спостереження за новонародженими групи ризику та перинатальної паліативної допомоги;
 • сприяти та поширювати просвітницьку діяльність Асоціацій неонатологів та дитячих неврологів України  в сфері психологічної та соціальної підтримки сімей передчасно народжених, дітей інвалідів та  дітей, які потребують паліативної допомоги.ЗВЕРНУТИСЬ ДО МОЗ УКРАЇНИ З ПРОПОЗИЦІЯМИ:

 1. Затвердити на рівні МОЗ України комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання формуванню інвалідності у дітей та поглиблення її ступеня.
 2. Удосконалити систему кадрового забезпечення в галузі реабілітації та організації надання соціальних та освітніх послуг дітям з обмеженим життєдіяльності.
 3. Розробити та впровадити систему катамнестичного спостереження та сервісів раннього втручання для дітей від народження до 3 років життя.
 4. Проводити подальшу регіоналізацію перинатальної допомоги, включивши систему катамнестичного спостереження з метою підвищення доступу до якісної медичної допомоги усіх верств населення, в тому числі сімей з низьким матеріальним забезпеченням та тих, що живуть у віддалених районах.
 5. Розширити науково-методичне та інформаційне забезпечення системи комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності.
 6. Співпрацювати з громадськими організаціями, соціальними службами, релігійними конфесіями, волонтерами з метою розробки реабілітаційних послуг і контролю за їх реалізацією.
 7. МОЗ Україні спільно з Національною академією медичних наук України затвердити науково-практичну програму «Здоров’я дітей - старт на все життя», розроблену фахівцями ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України та схвалену Президією НАМН України
 8. МОЗ України прийняти Концепцію соціальної педіатрії (комплексної медико- соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності), розроблену фахівцями ДЗ «Українській медичний цетр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», яка погоджена Міністерствои

Оргкомітет

21.10.2017Інші події