Резолюція Німецько-Української конференції в рамках проекту "Україна - Здоров'я дітей"

україна здоров

24-25 березня 2017 року у м. Києві відбулася Німецько-Українська конференції «Амбулаторне ведення недоношених дітей» (Катамнез) в рамках проекту «Україна – Здоров’я дітей», спрямована на удосконалення медичної допомоги дітям та підвищення рівня освітнього компоненту педіатричної служби в Україні. Співорганізатори конференції: Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Німеччини, Посольство Німеччини в Україні, Національна академія медичних наук України ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, Асоціація неонатологів України, Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

В рамках Конференції були висвітлені питання допологового догляду за вагітними, сучасні технології покращення надання медичної допомоги новонародженим, скринінгова програма щодо виявлення найбільш поширених спадкових захворювань у новонароджених, порядок організації профілактичних оглядів у немовлят ("жовтий зошит"), питання катамнестичного спостереження за немовлятами з груп ризику, раннього втручання у дітей з затримкою розвитку та з обмеженням життєдіяльності.

В конференції взяли участь спеціалісти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, викладачі ВНЗ профільних кафедр, лікарі педіатри, неонатологи, дитячі неврологи, генетики зі всіх регіонів України та м. Києва.

РЕЗОЛЮЦІЯ

Німецько-Української конференції
«Амбулаторне ведення недоношених дітей» (Катамнез) в рамках проекту
«Україна – Здоров’я дітей»
(м. Київ, 24-25 2017 р.)

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає катамнестичне спостереження, раннє втручання у веденні передчасно народжених дітей та паліативну допомогу як підхід, що поліпшує якість життя пацієнтів, членів їх родин і тим самим суттєво впливає на показники інвалідизації, захворюваності, смертності й профілактику сирітства.

Існуюча на теперішній час медична система нагляду базується лише на вивченні повноти обстеження, регулярності спостереження, втілення комплексу лікувально-оздоровчих заходів і його результатів у дітей-інвалідів, і не орієнтована на виявлення проблем у дітей з групи ризику, які не мають на своєму життєвому старті медичного діагнозу.

Метою системи катамнестичного спостереження та сервісів раннього втручання є створення сприятливих умов для гармонійного розвитку передчасно народжених дітей віком від народження до 3 років, сприяння їх розвитку, збільшення мотивації, навичок та вмінь сім'ї у забезпечення процесу догляду за розвитком дитини в залежності від його/її індивідуальних і вікових особливостей, формування партнерських відносин з родиною, забезпечуючи при цьому необхідну підтримку у соціальній інтеграції сім'ї і дитини. Система катамнестичного спостереження та сервісів раннього втручання повинна ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, бути сімейно спрямованою. Паліативний підхід має в своїй роботі враховувати ефективні партнерські відносини між членами сім’ї та фахівцями з медичної, освітньої, соціальної, духовної сфери.

З метою покращення стану здоров’я передчасно народжених дітей України, підвищення якості життя родин та безпеки надання медичної допомоги новонародженим, забезпечення ефективної роботи перинатальної і реабілітаційної служб в Україні й об’єднання медичної, освітньої та соціальної служб, громадської спільноти за підтримки Асоціації неонатологів України пропонуємо:

 1. У сфері організації надання медичної допомоги передчасно народженим дітям віком від народження до 3 років життя:
  • організувати виявлення в пологових закладах всіх рівнів надання медичної допомоги дітей групи ризику розвитку інвалідизуючих захворювань, своєчасно застосовувати до них реабілітаційні заходи та скеровувати до сервісів раннього втручання, що дозволить зменшити кількість дітей-інвалідів та дітей сиріт.
  • створити в Україні службу катамнестичного спостереження за дітьми з групи ризику, в тому числі передчасно народженими, для виявлення порушень розвитку та своєчасного скеровування до сервісів раннього втручання й реабілітаційних послуг і тим самим покращувати їх соціальну адаптацію;
  • підтримувати сім’ї та заохочувати їх приймати участь в процесах розвитку дітей, що дозволить зменшити кількість немовлят, від яких відмовились батьки;
  • налагодити зворотній зв’язок з усіма структурними підрозділами та службами, які проводять спостереження за дітьми до 3 років життя;
  • тратегія та напрямки роботи з дітьми групи ризику до 3 років життя повинні ґрунтуватися на застосуванні скринінгів та шкал розвитку, забезпечення сервісів раннього втручання з максимальним їх наближенням до родини;
  • сприяти подальшому поширенню філософії педіатрії розвитку;
  • розвивати перинатальну паліативну допомогу у відповідності до світових підходів збереження прав дитини.
 2. У сфері підвищення кваліфікації медичного персоналу:
  • планувати проведення на подальших конференціях та конгресах Асоціації неонатологів України, Асоціації, дитячих неврологів України, інших профільних асоціацій, постійно діючих міждисциплінарних сесій, шкіл, круглих столів з питань катамнестичного спостереження та перинатальної паліативної допомоги;
  • Асоціації неонатологів України спільно з медичними навчальними закладами розробити й проводити цикли тематичного удосконалення лікарів, середнього медичного персоналу, вебінари, тренінги з питань катамнестичного спостереження та перинатальної паліативної допомоги.
 3. У сфері міжнародного співробітництва:
  • продовжувати міжнародну співпрацю з Федеральним міністерством охорони здоров’я Німеччини в рамках проекту «Україна – Здоров’я дітей»;
  • активно сприяти встановленню контактів та співпраці з іншими міжнародними установами й організаціями в сфері катамнестичного спостереження за новонародженими групи ризику та перинатальної паліативної допомоги.
 4. У сфері соціального напрямку:
  • практичне впровадження Концепції соціальної педіатрії (комплексна медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності);
  • сприяти та поширювати просвітницьку діяльність Асоціації неонатологів України в сфері психологічної та соціальної підтримки сімей передчасно народжених дітей та дітей, які потребують паліативної допомоги.

Звернуитись до МОЗ з пропозиціями :

 1. Розробити та впровадити систему катамнестичного спостереження та сервісів раннього втручання для дітей від народження до 3 років життя.
 2. Проводити подальшу регіоналізацію перинатальної допомоги, включивши систему катамнестичного спостереження з метою підвищення доступу до якісної медичної допомоги усіх верств населення, в тому числі сімей з низьким матеріальним забезпеченням та тих, що живуть у віддалених районах.
 3. Впровадити в роботу служб інструментів для виявлення порушень розвитку (скринінгів та шкал) у дітей від народження до 3 років життя.
 4. Уніфікувати/стандартизувати надання медичної допомоги новонародженим та дітям до 3 років життя з групи ризику, створити єдиний інформаційний простір, електронний медичний документообіг та національний реєстр.
 5. Співпрацювати з громадськими організаціями, соціальними службами, релігійними конфесіями, волонтерами.
 6. Схвалення в МОЗ України Концепції соціальної педіатрії як дороговказу в реалізації міжнародних стандартів допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності та їх родинам визначить за можливе реалізувати означені вище пропозиції.

25.03.2017Інші події