Українська академія дитячої інвалідності


Шановний колеги!


Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у І науково-практичній конференції ГО «Українська академія дитячої інвалідності» (УАДІ), яка відбудеться 25 – 26 вересня 2020 року в м. Києві. Захід входить до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2020 році.


В програмі:

  1. XIV Міжнародний українсько-баварський симпозіум "Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності"
  2. Реабілітація новонароджених та дітей раннього віку з наслідками перенесеного ушкодження нервової системи в пре- перинатальному періоді;
  3. Стандарти лікування та реабілітації дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями (ПМД та СМА);
  4. Медико-соціальні аспекти лікування та реабілітації дітей з епілепсією;
  5. Розсіяний склероз: клініка, діагностика, лікування, реабілітація у дітей та підлітків.

З питань щодо участі в програмі конференції звертайтеся за телефоном:

+38044 201-35-11, ukrmedcentr@gmail.com

Голова організаційного комітету:

Володимир Мартинюк

Голова правління Громадської організації «Українська академія дитячої інвалідності» (УАДІ)

Оксана Назар

Національний координатор Європейської академії дитячої інвалідності (EACD)

Для участі в роботі УАДІ 2020 звертатися до членів організаційного комітету:

• з питань участі у науковій програмі та спонсорства:
Мартинюк Володимир Юрійович (тел. (044) 412-10-68, ел. адреса: ukrmedcentr@gmail.com;

• з організаційних питань, подання тез:
Назар Оксана Василівна (тел.:(067) 680 10 64, ел. адреса: dr.ovnazar@gmail.com

Тези та статті за темою доповідей будуть опубліковано в журналі «Соціальна педіатрія та реабілітологія». Тези приймаються до 1 червня 2020 року на електронну адресу dr.ovnazar@gmail.com

Вимоги до оформлення тез: текстовий редактор МS Word. Обсяг тез – до 2 сторінок. Параметри сторінки: всі поля по 2 см, формат сторінки А4 (210×297 мм), орієнтація книжкова. Шрифт – Times New Roman Cyr (українською, англійською або російською), розмір 12, звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, без ручних перенесень тексту. У тезах слід приводити виключно власні дані, не використовувати в заголовку абревіатури, у десяткових числах для позначення розрядів використовувати коми; нумерувати стадії захворювання римськими цифрами (І, II, III ...); фактичні дані подавати в абсолютних цифрах (110 хворих, вік 10-15 років, середній вік 4,6 роки), не розміщувати в тексті таблиці та малюнки.

Макет оформлення тез:
Контактна (відповідальна особа) ПІБ, телефон контактної особи, ел. пошта.
Назва роботи, ПІБ авторів, установа
Мета: коротко формується мета дослідження.
Методики: вказується об'єкт дослідження, основні методики і засоби досягнення мети дослідження.
Результати: наводяться підсумки дослідження, підтверджені узагальненими фактичними даними.
Висновки: висновки і рекомендації формуються відповідно до мети дослідження, використаних методик і отриманих результатів.

Подача тез для публікації не може вважатися заявкою на виступ із доповіддю.
Стендові доповіді не передбачені.
Публікація тез БЕЗКОШТОВНА після затвердження Оргкомітетом.Інші події