УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

з органічним ураженням нервової системи
МОЗ України

«Програма скринінгу та превентивної корекції патології опорно-рухової системи у дітей з церебральним паралічем та іншими органічними ураженнями нервової системи»»
ДО УВАГИ ВСІХ ВІДВІДУВАЧІВ ЦЕНТРУ
В центрі починається консультування родин (діти та батьки) з посттравматичними розладами
Державний заклад «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр) – це спільний українсько-німецький концепт, де практично впроваджена Концепція соціальної педіатрії – сучасна модель міжнародних стандартів комплексної медико-соціальної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності (діти з інвалідніс тю, діти з ризиком формування інвалідності).

Фахівці Центру пройшли стажування у провідних клініках Німеччини.
Практичний досвід роботи Центру – 25 років.

З початку військової агресії Російської федерації в Україні розпочалося масове переселення дітей з місць їх постійного проживання. Орієнтовно кількість таких дітей досягає 4-5 міліони. Передбачається, що у переважної більшості з них будуть сформовані клінічні ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

ПТСР у дітей і підлітків є наслідком впливу на дитину однієї або більше травмуючих подій. Потенційно травмуючими подіями є фізичне або сексуальне насильство, стихійні лиха, бойові дії та нещасні випадки. Статися все це може як із самою дитиною, так і з близькою їй людиною. Причому не обов’язково бути свідком такої події: навіть розповідь про неї може нанести шкоду психологічному стану дитини й стати причиною ПТСР. Означена патологія є причиною порушень фізіологічного розвитку дитини, формування стійких аномалій у поведінці та психічному стані. Після усунення травмуючого чинника слід очікувати на труднощі в спілкуванні з однолітками, відставання в шкільній програмі, тощо.

З метою своєчасної корекції означених вище нейропсихічних розладів в Україні необхідно сформувати систему фахової допомоги цьому контингенту дітей та їхнім родинам. На сьогодні в дитячих профільних медичних закладах є недостатня кількість фахівців (дитячі психологи, дитячі психіатри, дитячі неврологи, педіатри, сімейні лікарі інші), які професійно володіють як діагностичним інструментарієм ПТСР, так і лікувально-реабілітаційними заходами.

Державний заклад “Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України”, як провідний заклад має достатню кількість фахівців, відповідну діагностичну апаратуру і може бути одним з центрів, які зможуть надавати спеціалізовану допомогу дітям з ПТСР та їхнім родинам.

Звертаємося до Вас з проханням з’ясувати можливість пошуку відповідних закордонних дитячих клінік з метою налагодження професійних зв’язків щодо удосконалення знань фахівців Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України з питань діагностики, лікування і адаптації дітей з ПТСР. З огляду на реалії важливим є налагодження відповідного контакту з клініками держави Ізраїль та Сполученими Штатами Америки.


З повагою директор центру голова Правління ГО “Українська академія дитячої інвалідності”

MD, PhD Volodymyr Martyniuk

--- З 1998 року Указом Президента України установлений День захисту дітей, який відзначається 1 червня. В цьому році цей день набуває особливого значення так як припадає на період війни, яка розв’язана Російською федерацією проти України. Російські агресори грубо порушують права дітей в Україні, які були надані державам — членам Організації Об’єднаних Націй, насамперед правом на збереження здоров’я. За цих умов найбільші страждання припадають на групу дітей з обмеженням життєдіяльності (діти з інвалідністю, діти з загрозою формування інвалідності), щодо можливості надання медичних, освітніх і соціальних послуг.

--- В Україні, у 2021 р. зареєстровано 162214 дітей з інвалідністю, що на 5 відсотків більше ніж у 2015р.- 153 547. Згідно з дослідженнями Міжнародного центру розвитку дитини Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні прогнозується понад 200 тис. дітей з інвалідністю, з них до 80 тис. – з тяжкою інвалідністю. Згідно з розрахунками Європейської академії дитячої інвалідності в Україні приблизно 1 млн. дітей потребуватимуть постійного медико-педагогічного супроводу. Вказана ситуація значно погіршується через психотравмуючі фактори, які пов’язані з військовими діями РФ в Україні. Внаслідок значних руйнувань інфраструктури в Україні, знищення умов для нормальної життєдіяльності мільйони українців стали біженцями та переселенцями. Виникаючі внаслідок цього посттравматичні стресові розлади (ПТСР) негативно позначилися на стані здоров’я населення, у тому числі і дітей, значно ускладнюють соціально-психологічну адаптацію.

--- Викладене вказує на гостру соціальну проблему суспільства, вирішення якої можливе у значній мірі через удосконалення та покращання якості заходів з профілактики наслідків ПТСР (посттравматичного стресового розладу), дитячої інвалідності, лікування, реабілітації та інших медико-соціальних заходів серед дітей з обмеженням життєдіяльності та їх родин.
--- Розв’язання вказаних проблем невід’ємно пов’язано з кадровим та матеріально-технічним забезпеченням реабілітаційної служби. Законом України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я " (03 грудня 2020 року № 1053-ІХ) суттєво доповнено перелік існуючих спеціальностей, які задіяні у реабілітаційному процесі. Проте основними в галузі дитячої реабілітології залишаються дитячі неврологи, а для реабілітації дітей з ПТСР – психологи та дитячі психіатри. Профілактична психологічна допомога є найефективнішим засобом попередження негативного впливу тяжкої психічної травми на психічне здоров'я дитини та є однією з актуальних проблем сучасної психіатрії. За цих обставин дитяча медико-педагогічна служба (неврологічна, психіатрична, психологічна) потребує кардинального зміцнення та удосконалення.
--- З метою конкретизації заходів з розв’язання проблем у середовищі дітей з інвалідністю та із загрозою формування інвалідності, у тому числі дітей з ПТСР, створення реабілітаційного простору для їх ефективної реабілітації та успішної соціалізації була розроблена Концепція комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності (соціальної педіатрії).
--- Реалізація Концепції комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності здійснюватиметься через впровадження сучасного міжнародного концепту –реабілітація – інклюзія –інтеграція, як стандарту надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності, міжсекторального підходу до її реалізації, удосконалення інформаційної політики та сприятиме створенню базисних передумов для реального посилення державної політики у сфері забезпечення прав дітей з інвалідністю та їх соціальної захищеності, підвищенню ефективності надання реабілітаційних послуг дітям з обмеженням життєдіяльності, у т.ч. дітям з ПТСР та їх родинам.
--- В цивілізованих європейських країнах вказана категорія дітей, зокрема, з церебральним паралічем, досягнувши повноліття, у 60-70% випадків стають повноправними членами суспільства, які мають професійну освіту, постійне місце роботи та окреме житло.
--- Кабінету Міністрів України та МОЗ України пропонується розглянути Концепцію комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності (соціальної педіатрії), розробленої колективом ДЗ “Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України” та схвалену Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки України та погоджену НАМН та НАПН України, НАДУ при Президентові України.

Лауреат відзнаки
Орден Святого Пантелеймона

Володимир Мартинюк
Володимир Мартинюк
Візит міністра МОЗ України Віктора Ляшка до дня захисту дітей 01.06.22
ПОДІЇ
У Державному закладі «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров`я України» впроваджена система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015
Наша статистика
90%
Ефективність лікування
.
92%
Продовжують лікування
за данними анкетування
25 років
діяльності центру
60000
паціентів
130000
обстежень
40
фахівців пройшли фахове удосконалення
12000
дітей пройшли повний курс реабілітації
СТРУКТУРА ЦЕНТРУ:
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Клінічне обстеження проводять дитячі лікарі: невролог, невролог-генетик, невролог – епілептолог, нейроортопед, нейропсихіатр, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, Войта-терапевт, Бобат-терапевт, ерготерапевт, терапевт сенсорно-інтегративної терапії, рефлексотерапевт, нейроофтальмолог, отоларинголог, педіатр, а також психолог, логопед, спеціальний педагог.

Нейрофізіологічні обстеження
• ЕЕГ, ЕЕГ – відеомоніторинг;
• Викликані потенціали (зорові);
• Електронейроміографія;
• Допплероенцефалографія;
• ЕКГ, кардіоінтервалографія;

• УЗД (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, нирки, сечовий міхур, щитоподібна залоза).
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
• фізична реабілітація: фізична терапія, масаж, розробка суглобів, мануальна терапія, балансотерапія, механотерапія, теплові процедури,

фізіотерапія, водолікування;
• Бобат-терапія;
• Войта-терапія;

• динамічна пропріоцептивна корекція з використанням костюма «Гравістат»;

• сенсорно-інтегративна терапія;
• ерготерапія;
• рефлексотерапія;
• ортопедична корекція (етапне гіпсування, ортезування, ботулінові
блокади, ортопедичне взуття);
• гіпокситерапія;
• офтальмологічна корекція;
• методики біологічно-зворотнього зв’язку (віртуальні реабілітаційні
програми);
• підбір допоміжних засобів;
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
• нейропсихологічна реабілітація і психо корекція (включає спектр когнітивної реабілітації);

• логопедична реабілітація (розвиток мовлення, формування комунікативних навичок, лікування дисфагії;
• педагогічна реабілітація (Монтессорі-терапія, елементи кондуктивної педагогіки Пете, сенсорна кімната);

• арт-терапія, музична терапія.
Нагорода 2005 року
Діловий імідж України
Одна з відзнак нашої сумлінної праці протягом багатьох років у галузі реабілітації
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
МОЗ України» надає висококваліфіковану консультативно-діагностичну
та лікувально-реабілітаційну допомогу дітям віком від 0 до 18 років,
що мають органічне ураження нервової системи та проживають в різних регіонах України.
Обстеження та лікування в Центрі проводиться БЕЗКОШТОВНО.
Умови направлення в центр реабілітації
та показання
Порядок обстеження в центрі
батькам треба мати при собі:
1
направлення від лікаря
дитячого невролога
2
виписку з медичної
картки дитини
3
копії всіх
попередніх обстежень
4
виписку з
пологового будинку
При наявності направлення необхідно записатися на прийом до лікаря дитячого невролога через реєстратуру,
який в подальшому визначає обсяг необхідних додаткових діагностичних заходів. Для дітей з ДЦП
також необхідно записатися до ортопеда.
Захворювання, які лікують в центрі
 • синдроми відновного періоду (період немовляти) внаслідок перенесеної патології нервової системи в пре-перинатальному періоді;
 • затримка статокінетичного, психічного та мовленнєвого розвитку;
 • дитячий церебральний параліч, акушерський параліч;
 • епілепсія та епілептичні синдроми, судоми у дітей;
 • нейропсихологічні розлади при вроджених вадах розвитку нервової системи;
 • прогресуючі нервово-м’язові захворювання, туберозний
 • склероз та інші нейрогенетичні синдроми;
 • наслідки запальних хвороб ЦНС, гострих порушень мозкового кровообігу, травматичних ушкоджень головного та спинного мозку, периферичної нервової системи;
 • подовжена реабілітація після нейрохірургічного лікування, включаючи гідроцефалію, доброякісні пухлини тощо;
 • захворювання та вади нервової системи та опорно-рухового апарату, які підлягають нейроортопедичній корекції;
 • розлади аутистичного спектру у дітей раннього віку;
 • посттравматичний стресовий розлад;
 • астенічний синдром та інші клінічні прояви мінімальної мозкової дисфункції (тики, енурез, заїкування).
Основна увага в Центрі надається послугам раннього втручання дітям перших трьох років життя.

В умовах воєнного стану в Центрі започаткована фахова допомога дітям з посттравматичним стресовим розладом.

За даними анонімного анкетування ефективність реабілітації в Центрі відмічають більше 90% родин. У 92% випадків батьки висловлюють бажання проведення повторних курсів реабілітації дітей в Центрі.

Складові успіху реабілітації дітей в Центрі: наявність мульти-дисциплінарної команди фахівців, що визначає можливість вчасно діагностувати порушення та сформувати ефективну індивідуальну програму реабілітації; навчання батьків методикам реабілітації; активне залучення дитини для досягнення поставлених цілей.

Діагностика і реабілітація дітей в Центрі – БЕЗОПЛАТНА.
ДОКУМЕНТИ ТА ЛІЦЕНЗІЇ

Твій гід з безбар’єрного спілкування: Як користуватися «Довідником безбар’єрності»

Безбар’єрність – це не тільки доступ до фізичних об`єктів. Це значно ширше поняття, яке включає в себе не лише різні сфери діяльності, але і категорії мислення та взаємодії з іншими людьми, як рівними. «Довідник безбар’єрності»,
який у вересні презентувала перша леді Олена Зеленська, у доступній формі пояснює, чому не можна обмежуватися пандусами, якщо хочемо жити у безбар’єрному світі, а також, чому мова спілкування дуже важлива.

Структура Довідника включає в себе чотири розділи: «Складові безбар’єрності», «Правила мови», «Словник» та «Безбар’єрний календар».

Розділ «Складові безбар’єрності» простою та доступною мовою розкриває, що таке бар’єри, стереотипи, інклюзія, залучення, недискримінація, толерантність, прийняття, доступність, гендерна рівність, універсальний дизайн тощо.

Наприклад, стереотипи пояснено як усталені шаблони мислення або так звані кліше. Довідник уточнює, що за своєю суттю стереотипи є дуже небезпечним явищем, адже вони створюють тло для стигматизації – «таврування» людей через якісь їхні ознаки.

У розділі «Правила мови» наведені та пояснені принципи безбар’єрної мови – мови, у якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до людини.
Так, Довідник рекомендує використовувати нейтральну термінологію, без зайвого емоційного забарвлення. Поширені випадки, коли вживають фразу «людина, яка страждає на ...». Однак існують такі види порушень, з якими людина живе упродовж життя, але це не перетворює його на суцільні муки. Це, наприклад, аутизм, цукровий діабет, гіпертонія, сколіоз, ВІЛ/СНІД. Тому замість «страждає» доречно говорити «має» або «живе»: «людина, яка має діабет», «людина,
яка живе з ВІЛ».У розділі «Словник» зібрані поняття, які некоректно вживати стосовно різних людей. Тут пропонуються варіанти, як говорити правильно і пояснюється, чому саме так. Наприклад, не варто казати «шизофренік», бо це слово вже давно стало образливим і використовується як лайка. Поширену фразу «ВІЛ-інфікований» Довідник радить замінити на коректну «людина з ВІЛ/СНІД». Також не варто казати «наркоман», або «алкоголік», адже ці
слова просякнуті стигмою та негативним ставленням до людей, які живуть з цими видами залежностей. Розділ «Безбар’єрний календар» розповідає про важливі дати, визначні і пам’ятні дні та пояснює, як їх відзначати та коли привітання є недоречними.
Наприклад, 13 жовтня відзначається День незрячих людей, відомий також як День «білої тростини». Довідник пояснює, навіщо його започатковано та які заходи варто проводити у цей день.
«Довідник безбар’єрності» доступний за посиланням. На головній сторінці можна пройти тест, щоб перевірити власну толерантність та коректність. Також тут розміщені ілюстрації, які спеціально для проєкту створила художниця Ольга Дегтярьова. Вихід друкованої версії «Довідника безбар’єрності» з елементами шрифту Брайля заплановано навесні 2022 року. «У комунікації приховано набагато більше сенсів, ніж нам здається. Цей довідник допоможе розкрити нові, додаткові смисли, коли в центрі уваги – людина. І це стане першим кроком у формуванні нової етики спілкування», - зазначила у вересні під час презентації Довідника Олена Зеленська.
Нагадаємо, «Довідник безбар’єрності» є ініціативою і флагманським проєктом першої леді Олени Зеленської. Він створений у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами. Аналітичну та технічну підтримку проєкту надавала ГО
«Безбар’єрність». Упорядниця Довідника – Тетяна Касьян, ілюстраторка – Ольга Дегтярьова. Партнерами проєкту виступили ДТЕК, Danone, Fairmont Grand Hotel Kyiv, Inka, 1+1 media,Доступно.UA, Happy Today.
ПОМІЧНИКИ ТА СПОНСОРИ
Група фармацевтичних компаній Кусум
ЗВ'ЯЗОК
Приймальня (044)201-35-11

Реєстратура (044)201-35-14, (044)201-35-15.

ukrmedcentr@gmail.com

Понеділок - П'ятниця: з 9:00 до 17:00

Made on
Tilda