Про Нас
Вхід до медичного центру
«Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ура- женням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України» за 25 років функціонування в основному виконав поставлені перед ним статутні зобов'язання з удосконалення допомоги дітям з обмеженням життєдіяль- ності та їх нині родинам в Україні:

– в системі МОЗ України Центр є головним державним закладом, який формує політику у сфері медико-соціальної реабілітації дітей з патологією нервової системи. Завдяки методичній допомозі фахівців Цент- ру в усіх регіонах України відкрито близько 100 центрів (відділень) медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи;

– розроблена Концепція соціальної педіатрії (комплексна медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності), яка рекомендована до впровадження Верховною Радою України (2015 рік) та розпорядженням Кабінету Міністрів України (2016 рік). Важливо підкреслити, що відоме європейське ви- дання «Sozialpädiatrie in der Praxis» м. Mюнхен (2009 рік) віднесло Україну до переліку країн (Німеччина, Австрія, Велика Британія, США, Чехія, Щвейцарія, Швеція), де впроваджуються основи Соціальної педіатрії;

– проводиться підготовка кадрів реабілітаційного профілю з залученням кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

За чверть століття в Центрі пройшли обстеження та лікування понад 90 тисяч дітей з усіх регіонів України. Щорічно в Центрі проходять обстеження та лікування понад 2000 дітей, проводяться близько 5,5 тис. функціональних досліджень. Повний курс реабілітації отримують біля 700 дітей, серед них 78 % – діти з інвалідністю. Ефективність лікування за даними анонімного анкетування батьків складає біля 91%. Понад 92% дітей планують і надалі лікуватися в Центрі. Реабілітація дітей є безоплатною для родини.

До складових успіху реабілітації дітей в Центрі відносяться: наявність мультидисциплінарної команди фахівців, що дозволяє вчасно діагностувати порушення з боку всіх органів і систем та складати індивідуальну програму реабілітації; проводити комплексну реабілітацію, лікування – при ризику фор- мування інвалідизуючої патології; навчати батьків методикам реабілітації та формувати сімейно-центрований підхід; активно залучати дитину до досягнення поставлених цілей, формувати навички відповідно до функціональних можливостей. При цьому перевага надається активним, мотивованим, ігровим методикам реабілітації.

Наш Центр
 • надає висококваліфіковану консультативно-діагностичну та лікувально-реабілітаційну допомогу дітям віком від 0 до 18 років, що мають органічне ураження нервової системи та проживають в різних регіонах України;
 • впроваджує в практику роботи сучасні методики діагностики, лікування і реабілітації, проводить навчання батьків;
 • надає методичну допомогу фахівцям регіональних центрів з питань медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням нервової системи, профілактики інвалідності;
 • центр є базою для підвищення кваліфікації лікарів, медичних психологів, логопедів, фахівців з спеціальної педагогіки та соціального захисту та середнього медперсоналу;
 • забезпечує систему медико-соціальної реабілітації, бере участь в формуванні прикладної програми соціальної реабілітації, де передбачено надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація дитини до соціального середовища;
 • забезпечує здійснення зв'язків з профільними реабілітаційними центрами в Україні та закордоном;
 • створює банк даних про лікування хворих дітей які звернулися за допомогою в Центр;
 • з 2016р. на базі Центру функціонує Референс центр соціальної педіатрії на який покладені експертні функції з наданя спеціалізованої лікувальної, консультативної та реабілітаційної медико-соціальної допомоги дітям та підліткам з тяжкими хронічними захворюваннями, наслідком яких є обмеження життєдіяльності та порушення соціальної адаптації.
Директор Центру реабілітації
За участі фахівців Центру видано більше десяти навчально-методичних посіб- ників, монографій, в т. ч. «Основи соціальної педіатрії», «Класифікація уражень нервової системи у дітей і підлітків», «Психічні відхилення у дітей з органічним ураженням нервової системи», «Розвиток мовлення та його порушення у дітей», «Мінімальна мозкова дисфункція». Започатковано видання науково-практичного журналу «Соціальна педіатрія та реабілітологія».

У Центрі працюють два доктори медичних наук, чотири кандидати медичних наук, три Заслужених лікарі України. Співробітники Центру залучені до наукових дослід- жень по впровадженню нових технологій в діагностиці, лікуванні, реабілітації дітей з перинатальною патологією нервової системи, церебральним паралічем, епілепсією, нервово-м'язових захворювань тощо. Регулярно проводяться науково-практичні конференції, вебінари, круглі столи. Фахівці Центру є експертами МОЗ України та Національної служби здоров'я України з дитячої неврології, реабілітації та паліативної медицини.


Сертифікати та нагороди центру
В системі МОЗ України Центр є головним державним лікувальним закладом, який формує політику у сфері медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Завдяки методичній допомозі фахівців Центру в усіх регіонах України відкрито близько 100 центрів медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи.

З 2003 року Центр є клінічною базою кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, що дає змогу більш широко ознайомлювати фахівців різних спеціальностей з усіх регіонів України з сучасними напрямками реабілітаційної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності.

Успішність роботи Центру та відповідність міжнародним стандартам надання допомоги дітям з патологією нервової системи підтверджена

 • Державною премією України в галузі науки та техніки (1999р.)
 • відзнакою за кращий інноваційний проект у галузі медицини в Східній Європі (1999, 2015р.)
 • нагородою «Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал Держави (2005р.)»
 • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р.).
Позитивно охарактеризований фаховий рівень спеціалістів Центру учасниками Всесвітнього конгресу дитячих неврологів, який відбувся у вересні 2009 року.

ДОКУМЕНТИ ТА ЛІЦЕНЗІЇ
Структура центру реабілітації
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ» є спеціалізованою медичною установою, де одночасно проводиться реабілітаційне лікування (в терміні часу 4 тижні), консультативно-діагностична допомога та стажування фахівців (неврологи, медичні психологи, спеціальні педагоги, логопеди) (структура Центру).

В Центрі започаткована модель реабілітації «Тандем - партнерство», «дитина- сім'я-фахівець», яка Всесвітньою організацією охорони здоров'я визнана однією з найбільш пріоритетних концепцій реабілітації дітей.

Основна задача цієї моделі полягає в інтегральному об'єднанні зусиль фахівців медичного та соціально-педагогічного напрямків реабілітації хворої дитини для її пристосування до життя, суспільно корисної праці.

Важливим в успішній реалізації моделі «Тандем» є обов'язкове навчання батьків методикам реабілітації їх дитини.


ІСТОРІЯ
Наша галерея
Made on
Tilda