Вхід до медичного центру
Державний заклад «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»

є спеціалізованою медичною установою, де одночасно проводиться реабілітаційне лікування (в терміні часу 4 тижні), консультативно-діагностична допомога та стажування фахівців (неврологи, медичні психологи, спеціальні педагоги, логопеди)

За 20 років роботи в ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства Охорони здоров'я України» пройшли обстеження та лікування понад 55 тис. дітей із них більше 30 тис. дітей киян (55,7%), повне курсове реабілітаційне лікування (4 тижні) проведено понад 12 тис. дітям – інвалідам (м.Київ– 5,7 тис. дітей (46,4%). Проведено понад 120 тис. нейрофізіологічних обстежень дітей з усіх регіонів України.
Центр:
 • надає висококваліфіковану консультативно-діагностичну та лікувально-реабілітаційну допомогу дітям віком від 0 до 18 років, що мають органічне ураження нервової системи та проживають в різних регіонах України;
 • надає методичну допомогу фахівцям регіональних центрів з питань медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням нервової системи, профілактики інвалідності;
 • забезпечує систему медико-соціальної реабілітації, бере участь в формуванні прикладної програми соціальної реабілітації, де передбачено надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація дитини до соціального середовища;
 • впроваджує в практику роботи сучасні методики діагностики, лікування і реабілітації, проводить навчання батьків;
 • центр є базою для підвищення кваліфікації лікарів, медичних психологів, логопедів, фахівців з спеціальної педагогіки та соціального захисту та середнього медперсоналу;
 • забезпечує здійснення зв'язків з профільними реабілітаційними центрами в Україні та закордоном;
 • створює банк даних про лікування хворих дітей які звернулися за допомогою в Центр;
 • з 2016р. на базі Центру функціонує Референс центр соціальної педіатрії на який покладені експертні функції з наданя спеціалізованої лікувальної, консультативної та реабілітаційної медико-соціальної допомоги дітям та підліткам з тяжкими хронічними захворюваннями, наслідком яких є обмеження життєдіяльності та порушення соціальної адаптації.
В Центрі започаткована модель реабілітації «Тандем - партнерство», «дитина-сім'я-фахівець», яка Всесвітньою організацією охорони здоров'я визнана однією з найбільш пріоритетних концепцій реабілітації дітей. В основі цієї моделі лежить інтегральне об'єднання зусиль фахівців медичного та соціально - педагогічного напрямків реабілітації. Реалізація моделі «Тандем» визначається в функціонально - системному підході до реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей, рівня розвитку або ураження нервової системи у дитини. Етапи реабілітації інтегруються між фахівцями залежно від індивідуальної реабілітаційної програми в межах функціональних систем та проводяться усіма фахівцями Центру у співдружності з батьками, яких навчають прийомам відновлення функцій нервової системи і психіки дитини. Розроблені основні (базисні) реабілітаційні підходи залежно від нозології та віку дитини.

Понад 30 фахівців Центру навчались і удосконавлювали свою професійну майстерність у дитячих реабілітаційних центрах м.Мюнхена (Вільна земля Баварія). У своїй роботі працівники Центру застосовують провідні європейські методики реабілітації, пріоритетність яких зумовлена саме можливістю використання у дітей з патологією нервової системи.

Ведеться анонімне анкетування батьків, які перебували в Центрі на курсах реабілітації. За даними анонімного анкетування ефективність реабілітації відмічають близько 90 % батьків дітей.

Директор Центру реабілітації
Сертифікати та нагороди центру
В системі МОЗ України Центр є головним державним лікувальним закладом, який формує політику у сфері медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Завдяки методичній допомозі фахівців Центру в усіх регіонах України відкрито близько 100 центрів медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи.

З 2003 року Центр є клінічною базою кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, що дає змогу більш широко ознайомлювати фахівців різних спеціальностей з усіх регіонів України з сучасними напрямками реабілітаційної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності.

Успішність роботи Центру та відповідність міжнародним стандартам надання допомоги дітям з патологією нервової системи підтверджена

 • Державною премією України в галузі науки та техніки (1999р.)
 • відзнакою за кращий інноваційний проект у галузі медицини в Східній Європі (1999, 2015р.)
 • нагородою «Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал Держави (2005р.)»
 • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р.).
Позитивно охарактеризований фаховий рівень спеціалістів Центру учасниками Всесвітнього конгресу дитячих неврологів, який відбувся у вересні 2009 року.

ДОКУМЕНТИ ТА ЛІЦЕНЗІЇ
Структура центру реабілітації
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ» є спеціалізованою медичною установою, де одночасно проводиться реабілітаційне лікування (в терміні часу 4 тижні), консультативно-діагностична допомога та стажування фахівців (неврологи, медичні психологи, спеціальні педагоги, логопеди) (структура Центру).

В Центрі започаткована модель реабілітації «Тандем - партнерство», «дитина- сім'я-фахівець», яка Всесвітньою організацією охорони здоров'я визнана однією з найбільш пріоритетних концепцій реабілітації дітей.

Основна задача цієї моделі полягає в інтегральному об'єднанні зусиль фахівців медичного та соціально-педагогічного напрямків реабілітації хворої дитини для її пристосування до життя, суспільно корисної праці.

Важливим в успішній реалізації моделі «Тандем» є обов'язкове навчання батьків методикам реабілітації їх дитини.


Made on
Tilda