Згідно даних літератури, ще в 1954 році чеський лікар Войта в результаті багаторічних спостережень відкрив основні моделі рефлекторного руху вперед, які пізніше були класифіковані та запропоновані, як метод терапії – рефлексна локомоція або за ім'ям автора Войта-терапія.
Спочатку методика Войта-терапії використовувалася в лікуванні дітей, які вже мали сформованний церебральний параліч, а згодом її почали застосовувати для лікування дітей малюкового віку з порушеннями рухової сфери.


Принципом Войта-терапії є не тільки вплив на рухову сферу, а й на все тіло загалом: на сенсорну, вегетативну та псіхічну системи. При проведенні терапії спостерігаються зміни частоти пульса, дихання та кров'яного тиску. Основним завданням методики є формування рухових навичок відповідних віку дитини. Для його вирішення використовують рефлекс повзання і рефлекс поворота. Їх основні феномени мають вплив на управління тілом в цілом, його вертикалізацію та можливість руху вперед.


Перед початком проведення Войта-терапії дітям малюкового віку проводиться Войта-діагностика, їх оглядає невролог та педіатр, а крім того застосовуються додаткові обстеження (електрокардіографія, УЗД серця, нейросонографія, електроенцефалографія) за показаннями.
Практичним результатом Войта-терапії є формування правильних рухових навичок. Ефективність терапії визначається за допомогою Войта-діагностики та клінічних даних.


Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізований при частому повторенні вправ протягом тривалого часу ( 3-4 рази на день по 20-30 хвилин протягом не менше 1 року) і через це розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації.


Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням комплексу вправ вдома. Войта-терапевт періодично проводить корекцію комплексу вправ під час консультацій або повторних курсів реабілітації в Центрі. Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони подразнення, вибір зони подразнення проводиться індивідуально, залежить від виду рухових порушень та реакцій-відповідей. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення під час проведення терапії може бути проявом страху або природнього протесту, особливо у дітей малюкового віку. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії та повина бути усунута методами психологічної корекції.

Показання для проведення Войта-терапії у дітей малюкового віку розподіляються на абсолютні та відносні.


Абсолютні показання:


1.Центральні координаційні порушення середнього та важкого ступеня.
Бажано розпочати лікування в перші 5 місяців життя для отримання позитивних результатів. Діти, які розпочали лікування вчасно та методично, в подальшому мали нормальний фізичний розвиток. За даною методикою в Центрі було проліковано 4516 дітей. При проведенні Войта-терапії ми отримали наступні результати: повне відновлення в руховій сфері частіше відбувалося у дітей, які розпочали лікування до 6 місяців життя, незалежно від того народилися вони своєчасно або передчасно. На жаль діти, у яких лікування розпочалося після 6 місяців та вони, ще й народились передчасно, мали найвищий показник виходу в церебральний параліч. Але слід зазначити, що на відміну від дітей , які не отримували Войта-терапію ці діти мали менше ортопедичних ускладнень, показники їх фізичного розвитку були більш значними.


2. Асиметричні центральні координаційні порушення.


3. М'язова кривошия.


4. Периферичні парези та паралічі.
В більшості випадків при парезі руки ми маємо не повне ушкодження нерва тому завдяки стимуляції нервових імпульсів до головного мозку, можливо досягти поліпшення діяльності м'язів ушкодженої руки. Тривалість лікування залежить від ступеню ураження і складає від 1 до 10 років. Лікувати треба кожну дитину і ціль терапії - відновлення процесів регенерації, покращення функції для використання руки та китиці в повсякденному житті. При проведенні лікування в Центрі перша позитивна динаміка у вигляді рухів в плечі та китиці, підняття руки від опори в положенні на спині відмічалася вже через 2-3 тижні, а через 3-4 місяці зникала згинальна установка китиці та м'язова кривошия. Таким чином Войта-терапія за показаннями є реальною альтернативою по відношенню до призначення хірургічного втручання.


5.Spina bifida. При проведенні терапії ми досягаємо: покращення кровообігу, що позитивно впливає на зріст та розвиток кісток; зменшення порушень чутливості та атрофії м'язів; покращення спонтанної моторики, дихальної мускулатури та діяльності тазових органів.


6.Уроджені міопатії.


7.Кісткові порушення хребта (сколіоз).


8.Артрогрипоз. Войта-терапія застосовується, як допоміжна терапія. Ціль лікування не допустити вторинної слабкості м'язів та утворення контрактур, а також досягти покращення взаємного функціонування окремих м'язів.

Відносні показання:
1.Рухові порушення (відставання) та порушення статури
2.Функціональні порушення суглобів (дисплазія кульшових суглобів, клишоногість ), крім ревматичного

Протипоказами до проведення Войта-терапії є:
1.10 днів після профілактичного щеплення
2.Температура тіла вища 38,5С°
3.Загострення соматичних захворювань
4.Гідроцефалія (період декомпенсації)
5.Афект-респіраторні стани
6.Батьки психологічно не підготовлені до проведення методики

Умови проведення Войта-терапії:


1.Перед початком проведення Войта-терапії дітям малюкового віку проводиться Войта-діагностика (для виявлення ступеню рухових порушень по 7 положенням дитини в просторі), їх оглядає невролог та педіатр, а крім того застосовуються додаткові обстеження (електрокардіографія, нейросонографія, електроенцефалографія) за показаннями.


Мета цих обстежень - з'ясувати функціональні можливості дитини витримувати фізичні навантаження. Починати терапію можна лише тоді, коли функціональні можливості дитини відповідають тренуючому режиму.


2.Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізованим при частому повторенні вправ протягом тривалого часу (3-4 рази на день по 20-30 хвилин протягом не менше 1 року) і через це розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації. Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням комплексу вправ вдома.


3.Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони подразнення, вибір зони подразнення проводиться індивідуально, залежить від виду рухових порушень та реакцій-відповідей. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення під час проведення терапії може бути проявом страху або природного протесту, особливо у дітей малюкового віку. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії та повинна бути усунута методами психологічної корекції. Крім того необхідна попередня психологічна підготовка батьків до способу проведення терапії та очікуваних результатів .


4.При введенні Войта-терапії як реабілітаційної методики доцільно використовувати її самостійно, насамперед це пов'язано з розрахунком адекватного навантаження (особливо у дітей малюкового віку).


5.Доцільність комбінування Войта-терапії з іншими реабілітаційними методиками: Войта-терапія сумісна з плаванням, лікувальною гімнастикою та масажем, якщо ці процедури проводяться безпосередньо перед Войта-терапією але лише у випадках, коли батьки з будь-яких причин не можуть досягти оптимального навантаження тільки за рахунок Войта-терапії.


6.Войта-терапія несумісна з електропроцедурами та електростимуляцією м'язів.


7.При проведенні Войта-терапії має місце часте повторення вправ (3-4 рази на день по 5-20 хвилин на протязі одного року). Перший курс навчання батьків Войта-терапії триває 3-4 тижні (терапія проводиться 3-4 рази на день по 5-20 хвилин щоденно).


8.Корекція комплексу вправ проводиться під час консультацій (через 1 місяць після першого курсу реабілітації та через 1-3 місяці після повторних курсів).


9.Повторні курси реабілітації з ціллю корекції Войта-терапії проводяться індивідуально, але не менше 2-3 разів на рік для дітей першого року життя(курс - 3 тижні) і 2 рази на рік для дітей старше 1,5 років (курс 3 - 4 тижні).


10.Терапія проводиться протягом одного року до отримання позитивних результатів.Згідно даних літератури, ще в 1954 році чеський лікар Войта в результаті багаторічних спостережень відкрив основні моделі рефлекторного руху вперед, які пізніше були класифіковані та запропоновані, як метод терапії – рефлексна локомоція або за ім'ям автора Войта-терапія.

Спочатку методика Войта-терапії використовувалася в лікуванні дітей, які вже мали сформованний церебральний параліч, а згодом її почали застосовувати для лікування дітей малюкового віку з порушеннями рухової сфери.


Принципом Войта-терапії є не тільки вплив на рухову сферу, а й на все тіло загалом: на сенсорну, вегетативну та псіхічну системи. При проведенні терапії спостерігаються зміни частоти пульса, дихання та кров'яного тиску. Основним завданням методики є формування рухових навичок відповідних віку дитини. Для його вирішення використовують рефлекс повзання і рефлекс поворота. Їх основні феномени мають вплив на управління тілом в цілом, його вертикалізацію та можливість руху вперед.


Перед початком проведення Войта-терапії дітям малюкового віку проводиться Войта-діагностика, їх оглядає невролог та педіатр, а крім того застосовуються додаткові обстеження (електрокардіографія, УЗД серця, нейросонографія, електроенцефалографія) за показаннями.
Практичним результатом Войта-терапії є формування правильних рухових навичок. Ефективність терапії визначається за допомогою Войта-діагностики та клінічних даних.


Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізований при частому повторенні вправ протягом тривалого часу ( 3-4 рази на день по 20-30 хвилин протягом не менше 1 року) і через це розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації.


Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням комплексу вправ вдома. Войта-терапевт періодично проводить корекцію комплексу вправ під час консультацій або повторних курсів реабілітації в Центрі. Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони подразнення, вибір зони подразнення проводиться індивідуально, залежить від виду рухових порушень та реакцій-відповідей. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення під час проведення терапії може бути проявом страху або природнього протесту, особливо у дітей малюкового віку. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії та повина бути усунута методами психологічної корекції.

Показання для проведення Войта-терапії у дітей малюкового віку розподіляються на абсолютні та відносні.


Абсолютні показання:


1.Центральні координаційні порушення середнього та важкого ступеня.
Бажано розпочати лікування в перші 5 місяців життя для отримання позитивних результатів. Діти, які розпочали лікування вчасно та методично, в подальшому мали нормальний фізичний розвиток. За даною методикою в Центрі було проліковано 4516 дітей. При проведенні Войта-терапії ми отримали наступні результати: повне відновлення в руховій сфері частіше відбувалося у дітей, які розпочали лікування до 6 місяців життя, незалежно від того народилися вони своєчасно або передчасно. На жаль діти, у яких лікування розпочалося після 6 місяців та вони, ще й народились передчасно, мали найвищий показник виходу в церебральний параліч. Але слід зазначити, що на відміну від дітей , які не отримували Войта-терапію ці діти мали менше ортопедичних ускладнень, показники їх фізичного розвитку були більш значними.


2. Асиметричні центральні координаційні порушення.


3. М'язова кривошия.


4. Периферичні парези та паралічі.
В більшості випадків при парезі руки ми маємо не повне ушкодження нерва тому завдяки стимуляції нервових імпульсів до головного мозку, можливо досягти поліпшення діяльності м'язів ушкодженої руки. Тривалість лікування залежить від ступеню ураження і складає від 1 до 10 років. Лікувати треба кожну дитину і ціль терапії - відновлення процесів регенерації, покращення функції для використання руки та китиці в повсякденному житті. При проведенні лікування в Центрі перша позитивна динаміка у вигляді рухів в плечі та китиці, підняття руки від опори в положенні на спині відмічалася вже через 2-3 тижні, а через 3-4 місяці зникала згинальна установка китиці та м'язова кривошия. Таким чином Войта-терапія за показаннями є реальною альтернативою по відношенню до призначення хірургічного втручання.


5.Spina bifida. При проведенні терапії ми досягаємо: покращення кровообігу, що позитивно впливає на зріст та розвиток кісток; зменшення порушень чутливості та атрофії м'язів; покращення спонтанної моторики, дихальної мускулатури та діяльності тазових органів.


6.Уроджені міопатії.


7.Кісткові порушення хребта (сколіоз).


8.Артрогрипоз. Войта-терапія застосовується, як допоміжна терапія. Ціль лікування не допустити вторинної слабкості м'язів та утворення контрактур, а також досягти покращення взаємного функціонування окремих м'язів.

Відносні показання:
1.Рухові порушення (відставання) та порушення статури
2.Функціональні порушення суглобів (дисплазія кульшових суглобів, клишоногість ), крім ревматичного

Протипоказами до проведення Войта-терапії є:
1.10 днів після профілактичного щеплення
2.Температура тіла вища 38,5С°
3.Загострення соматичних захворювань
4.Гідроцефалія (період декомпенсації)
5.Афект-респіраторні стани
6.Батьки психологічно не підготовлені до проведення методики

Умови проведення Войта-терапії:


1.Перед початком проведення Войта-терапії дітям малюкового віку проводиться Войта-діагностика (для виявлення ступеню рухових порушень по 7 положенням дитини в просторі), їх оглядає невролог та педіатр, а крім того застосовуються додаткові обстеження (електрокардіографія, нейросонографія, електроенцефалографія) за показаннями.


Мета цих обстежень - з'ясувати функціональні можливості дитини витримувати фізичні навантаження. Починати терапію можна лише тоді, коли функціональні можливості дитини відповідають тренуючому режиму.


2.Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізованим при частому повторенні вправ протягом тривалого часу (3-4 рази на день по 20-30 хвилин протягом не менше 1 року) і через це розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації. Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням комплексу вправ вдома.


3.Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони подразнення, вибір зони подразнення проводиться індивідуально, залежить від виду рухових порушень та реакцій-відповідей. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення під час проведення терапії може бути проявом страху або природного протесту, особливо у дітей малюкового віку. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії та повинна бути усунута методами психологічної корекції. Крім того необхідна попередня психологічна підготовка батьків до способу проведення терапії та очікуваних результатів .


4.При введенні Войта-терапії як реабілітаційної методики доцільно використовувати її самостійно, насамперед це пов'язано з розрахунком адекватного навантаження (особливо у дітей малюкового віку).


5.Доцільність комбінування Войта-терапії з іншими реабілітаційними методиками: Войта-терапія сумісна з плаванням, лікувальною гімнастикою та масажем, якщо ці процедури проводяться безпосередньо перед Войта-терапією але лише у випадках, коли батьки з будь-яких причин не можуть досягти оптимального навантаження тільки за рахунок Войта-терапії.


6.Войта-терапія несумісна з електропроцедурами та електростимуляцією м'язів.


7.При проведенні Войта-терапії має місце часте повторення вправ (3-4 рази на день по 5-20 хвилин на протязі одного року). Перший курс навчання батьків Войта-терапії триває 3-4 тижні (терапія проводиться 3-4 рази на день по 5-20 хвилин щоденно).


8.Корекція комплексу вправ проводиться під час консультацій (через 1 місяць після першого курсу реабілітації та через 1-3 місяці після повторних курсів).


9.Повторні курси реабілітації з ціллю корекції Войта-терапії проводяться індивідуально, але не менше 2-3 разів на рік для дітей першого року життя(курс - 3 тижні) і 2 рази на рік для дітей старше 1,5 років (курс 3 - 4 тижні).


10.Терапія проводиться протягом одного року до отримання позитивних результатів.Згідно даних літератури, ще в 1954 році чеський лікар Войта в результаті багаторічних спостережень відкрив основні моделі рефлекторного руху вперед, які пізніше були класифіковані та запропоновані, як метод терапії – рефлексна локомоція або за ім'ям автора Войта-терапія.

Спочатку методика Войта-терапії використовувалася в лікуванні дітей, які вже мали сформованний церебральний параліч, а згодом її почали застосовувати для лікування дітей малюкового віку з порушеннями рухової сфери.


Принципом Войта-терапії є не тільки вплив на рухову сферу, а й на все тіло загалом: на сенсорну, вегетативну та псіхічну системи. При проведенні терапії спостерігаються зміни частоти пульса, дихання та кров'яного тиску. Основним завданням методики є формування рухових навичок відповідних віку дитини. Для його вирішення використовують рефлекс повзання і рефлекс поворота. Їх основні феномени мають вплив на управління тілом в цілом, його вертикалізацію та можливість руху вперед.


Перед початком проведення Войта-терапії дітям малюкового віку проводиться Войта-діагностика, їх оглядає невролог та педіатр, а крім того застосовуються додаткові обстеження (електрокардіографія, УЗД серця, нейросонографія, електроенцефалографія) за показаннями.
Практичним результатом Войта-терапії є формування правильних рухових навичок. Ефективність терапії визначається за допомогою Войта-діагностики та клінічних даних.


Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізований при частому повторенні вправ протягом тривалого часу ( 3-4 рази на день по 20-30 хвилин протягом не менше 1 року) і через це розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації.


Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням комплексу вправ вдома. Войта-терапевт періодично проводить корекцію комплексу вправ під час консультацій або повторних курсів реабілітації в Центрі. Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони подразнення, вибір зони подразнення проводиться індивідуально, залежить від виду рухових порушень та реакцій-відповідей. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення під час проведення терапії може бути проявом страху або природнього протесту, особливо у дітей малюкового віку. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії та повина бути усунута методами психологічної корекції.

Показання для проведення Войта-терапії у дітей малюкового віку розподіляються на абсолютні та відносні.


Абсолютні показання:


1.Центральні координаційні порушення середнього та важкого ступеня.
Бажано розпочати лікування в перші 5 місяців життя для отримання позитивних результатів. Діти, які розпочали лікування вчасно та методично, в подальшому мали нормальний фізичний розвиток. За даною методикою в Центрі було проліковано 4516 дітей. При проведенні Войта-терапії ми отримали наступні результати: повне відновлення в руховій сфері частіше відбувалося у дітей, які розпочали лікування до 6 місяців життя, незалежно від того народилися вони своєчасно або передчасно. На жаль діти, у яких лікування розпочалося після 6 місяців та вони, ще й народились передчасно, мали найвищий показник виходу в церебральний параліч. Але слід зазначити, що на відміну від дітей , які не отримували Войта-терапію ці діти мали менше ортопедичних ускладнень, показники їх фізичного розвитку були більш значними.


2. Асиметричні центральні координаційні порушення.


3. М'язова кривошия.


4. Периферичні парези та паралічі.
В більшості випадків при парезі руки ми маємо не повне ушкодження нерва тому завдяки стимуляції нервових імпульсів до головного мозку, можливо досягти поліпшення діяльності м'язів ушкодженої руки. Тривалість лікування залежить від ступеню ураження і складає від 1 до 10 років. Лікувати треба кожну дитину і ціль терапії - відновлення процесів регенерації, покращення функції для використання руки та китиці в повсякденному житті. При проведенні лікування в Центрі перша позитивна динаміка у вигляді рухів в плечі та китиці, підняття руки від опори в положенні на спині відмічалася вже через 2-3 тижні, а через 3-4 місяці зникала згинальна установка китиці та м'язова кривошия. Таким чином Войта-терапія за показаннями є реальною альтернативою по відношенню до призначення хірургічного втручання.


5.Spina bifida. При проведенні терапії ми досягаємо: покращення кровообігу, що позитивно впливає на зріст та розвиток кісток; зменшення порушень чутливості та атрофії м'язів; покращення спонтанної моторики, дихальної мускулатури та діяльності тазових органів.


6.Уроджені міопатії.


7.Кісткові порушення хребта (сколіоз).


8.Артрогрипоз. Войта-терапія застосовується, як допоміжна терапія. Ціль лікування не допустити вторинної слабкості м'язів та утворення контрактур, а також досягти покращення взаємного функціонування окремих м'язів.

Відносні показання:
1.Рухові порушення (відставання) та порушення статури
2.Функціональні порушення суглобів (дисплазія кульшових суглобів, клишоногість ), крім ревматичного

Протипоказами до проведення Войта-терапії є:
1.10 днів після профілактичного щеплення
2.Температура тіла вища 38,5С°
3.Загострення соматичних захворювань
4.Гідроцефалія (період декомпенсації)
5.Афект-респіраторні стани
6.Батьки психологічно не підготовлені до проведення методики

Умови проведення Войта-терапії:


1.Перед початком проведення Войта-терапії дітям малюкового віку проводиться Войта-діагностика (для виявлення ступеню рухових порушень по 7 положенням дитини в просторі), їх оглядає невролог та педіатр, а крім того застосовуються додаткові обстеження (електрокардіографія, нейросонографія, електроенцефалографія) за показаннями.


Мета цих обстежень - з'ясувати функціональні можливості дитини витримувати фізичні навантаження. Починати терапію можна лише тоді, коли функціональні можливості дитини відповідають тренуючому режиму.


2.Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими порушеннями може бути реалізованим при частому повторенні вправ протягом тривалого часу (3-4 рази на день по 20-30 хвилин протягом не менше 1 року) і через це розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації. Батьки проходять період навчання в Центрі реабілітації під керівництвом фахівця Войта-терапевта з подальшим проведенням комплексу вправ вдома.


3.Виконання вправи полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і ручному впливі на зони подразнення, вибір зони подразнення проводиться індивідуально, залежить від виду рухових порушень та реакцій-відповідей. Вплив на зони стимуляції не викликає болю. Негативна поведінка дитини на вимушене положення під час проведення терапії може бути проявом страху або природного протесту, особливо у дітей малюкового віку. Негативна поведінка дитини не повинна бути проявом агресії та повинна бути усунута методами психологічної корекції. Крім того необхідна попередня психологічна підготовка батьків до способу проведення терапії та очікуваних результатів .


4.При введенні Войта-терапії як реабілітаційної методики доцільно використовувати її самостійно, насамперед це пов'язано з розрахунком адекватного навантаження (особливо у дітей малюкового віку).


5.Доцільність комбінування Войта-терапії з іншими реабілітаційними методиками: Войта-терапія сумісна з плаванням, лікувальною гімнастикою та масажем, якщо ці процедури проводяться безпосередньо перед Войта-терапією але лише у випадках, коли батьки з будь-яких причин не можуть досягти оптимального навантаження тільки за рахунок Войта-терапії.


6.Войта-терапія несумісна з електропроцедурами та електростимуляцією м'язів.


7.При проведенні Войта-терапії має місце часте повторення вправ (3-4 рази на день по 5-20 хвилин на протязі одного року). Перший курс навчання батьків Войта-терапії триває 3-4 тижні (терапія проводиться 3-4 рази на день по 5-20 хвилин щоденно).


8.Корекція комплексу вправ проводиться під час консультацій (через 1 місяць після першого курсу реабілітації та через 1-3 місяці після повторних курсів).


9.Повторні курси реабілітації з ціллю корекції Войта-терапії проводяться індивідуально, але не менше 2-3 разів на рік для дітей першого року життя(курс - 3 тижні) і 2 рази на рік для дітей старше 1,5 років (курс 3 - 4 тижні).


10.Терапія проводиться протягом одного року до отримання позитивних результатів.

вул. Богатирьска, 30
Made on
Tilda