На початку курсу реабілітації проводиться діагностика знань та умінь дитини.

Педагогічна діагностика передбачає визначення обсягу і якості знань, умінь і навичок дитини, рівня її сенсорного розвитку та розвитку пізнавальної діяльності. При педагогічному обстеженні обов'язково визначається здатність дитини до навчання.

Під час діагностики оцінюється не кінцевий результат виконання - виконав чи не виконав поставлене завдання, а сам процес, тобто те, як дитина:  • сприймає завдання;
  • чи зберігає його до кінця виконання;
  • в якій саме формі сприймає (вербальній чи тільки в наочній);
  • чи вміє скористатись допомогою, якщо не справляється з роботою самостійно;
  • наскільки практичні дії опосередковані мовою, чи вміє розказати, що зробила.
При обстежені дітей раннього віку діагностика будується на спостереженні за діяльністю дитини в процесі гри. При педагогічній діагностиці старших дошкільнят та дітей шкільного віку використовується бесіда, констатуючий та навчальний експеримент.

У медичній карті спочатку зазначаємо дані про емоційні реакції дитини на сам факт обстеження, характер контакту з дитиною, звертаємо особливу увагу на спосіб виконання завдань, критичність при виконанні завдань (уміння знайти помилку і виправити її), використання різноманітних видів допомоги і чутливість до неї, здатність переносити набутий досвід на виконання аналогічних завдань, уміння переключатись з одного способу дії на інший при зміні завдань - характеризує гнучкість чи стереотипність діяльності дитини .

Дані критерії оцінки дозволяють виявити як актуальний рівень розвитку дитини, так і її потенційні можливості, визначити «зону найближчого розвитку». При оцінюванні, враховується та міра допомоги, яка була достатньою для дитини при виконанні завдання: чим менша доза допомоги, тим більшою є чутливість до неї, тим вище рівень здатності дитини до навчання.

Також зазначаємо особливості пізнавальної та ігрової діяльності, рівень розуміння зверненого мовлення та розуміння інструкцій (за показом, за показом і словом, за словом).

Зважаючи на те, що у дітей раннього віку, хворих на церебральний параліч, має місце грубе порушення або затримка розвитку дрібної моторики, обов'язково визначаємо рівень сформованості акту хапання.

Обстеження дітей молодшого та старшого дошкільного віку: передбачає вивчення обсягу і якості знань про навколишній світ; сформованості вмінь та відповідних за віком навичок, а також вивчення провідної діяльності дошкільного віку - гри. Визначаємо здатність дитини до навчання.

Враховуючи те, що контингент дітей дошкільного віку, які проходять курс реабілітації, неоднорідний за віком та рівнем розумового розвитку, при обстеженні ми виходимо з даних про розвиток нормально розвиненої дитини відповідного віку, та її здатності до здійснення певної діяльності. Оскільки провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра - обстеження дитини - дошкільника проводиться в ігровій формі. Матеріалом обстеження є добре знайомі, доступні даному віку дітей іграшки.

Під час гри можна прослідкувати: розвиток загальної і дрібної моторики, мови, специфіку маніпулятивної діяльності рук, наявність гіперкінезів і епілептичних приступів.

При обстеженні сенсорного розвитку дитини обов'язково визначається стан аналізаторів. Якщо є порушення, завдання добираються з урахуванням вади. У дітей з церебральним паралічем сприйняття буває порушене через обмеження руху очних яблук, порушення фіксації погляду, зниження гостроти зору, недостатній розвиток чи порушення зорово-моторної координації і зорового сприйняття. Усі ці особливості розвитку повинні фіксуватись у карті обстеження, це допоможе при складанні індивідуальної програми педагогічної корекції та в обранні реабілітаційних методик.

При визначенні рівня сенсорного розвитку вивчаємо вміння дитини орієнтуватись у: кольорах, формі, величині, просторі, смаках, запахах, звуках і властивостях на дотик.

У дітей передшкільного віку і початкової школи визначаємо розвиток математичних знань.

Відповідно до виявлених проблем згідно проведеної педагогічної діагностики у ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи» проводиться корекційні заняття під час курсу реабілітації.

вул. Богатирьска, 30
Made on
Tilda